25.6.2012

 

Pianonvirityksen laatu ja takuu

 

Kesäinen tervehdys!

 

Tällä kertaa käsittelen blogissa pianonviritystyön laatu- ja takuuasioita.

 

Siinä missä useimpien tuotteiden laatu- ja takuuasiat ovat periaatteessa varsin suoraviivaisia, voi pianonviritystyön laadun ja takuun puntaroiminen olla monimutkaisempaa. Jos esim. tietokone lopettaa toimintansa noin vuoden käytön jälkeen, täytyy myyjän yleensä korjata kone veloituksetta, sillä tuotteen normaalin käyttöiän voisi olettaa olevan vuotta pidempi.

 

Kuva flyygelin raudastaPianonviritykseen ei kuitenkaan vuoden takuuta voi antaa, sillä sellaista pianoa ei ole vielä keksitty, joka pysyisi täydellisessä vireessä läpi vaihtelevien vuodenaikojen. Vireen pysyvyydessä on eri pianomallienkin kesken eroja. Puhumattakaan eri kuntoisista pianoista. Luonnollisesti myös käyttörasitus vaikuttaa pianonvireeseen.

 

 

Pianonviritystyön kriteerit

 

Normaalihintaiseen perusviritykseen / huoltoon sisältyy tyypillisesti:

 

  1. Pianonviritys
  2. Pienet koneistoon tehtävät huoltotoimet, joilla piano on vähintään ns. "ok-toimivassa" kunnossa.
  3. Jos pianoa ei saada normaalihuollolla kuntoon, sovitaan näistä kustannuksista erikseen.

 

Asiakkaalle on tärkeää tehdä selväksi se, mitä pianolta voi milläkin työmäärällä odottaa. Tämä johtuu siitä, että normaalikuntoisella laatupianolla ja vaikkapa 30 vuotta huoltamatta olleella heikompilaatuisella pianolla on täysin erilaiset toimintaedellytykset.

 

Siinä missä säännöllisesti huollettu laadukas soitin löytää "normaalihuollolla" yksinkertaisesti toiminnallisen optimialueensa, saa heikompi piano samalla työmäärällä ikään kuin tekohengityksen, jotta piano toimii peruskäytössä vähintäänkin välttävästi.

 

 

Kommunikointi

 

Jos kommunikointi asiakkaan kanssa on onnistunut, ei pianonvirityksen takuuasioista yleensä tule tarvetta keskustella jälkeenpäin. Kun pianon kunto ja mahdolliset ongelmakohdat on todettu ja hyväksytty ennen viritystä ja virityksen jälkeen, on pianonvirittäjä onnistunut työssään.

 

Joskus jokin normaali pianon ominaisuus saattaa herättää asiakkaan mielessä kysymyksiä, vaikka pianonvirittäjä pitäisikin tätä ominaisuutta itsestäänselvyytenä. Kaikki asiakkaat eivät esim. välttämättä tiedä, että pianon diskantin kuuluukin jäädä soimaan olipa kaikupedaali missä tahansa asennossa.

 

Toki useimmiten asiakas ihmettelee tyytyväisenä, miten hyvin juuri viritetty piano soikaan! Mutta joskus on valitettavasti käynyt niinkin, että viritys on paljastanut aiemman epävireisyyden alla ikään kuin piilossa olleita häiriöääniä. Nämä häiriöäänet voivat korostuvan, kun piano soi oikeassa vireessä.

 

Vaikka tämä skenaario on erittäin harvinainen, on se myös harmillinen kaikkien osapuolten kannalta. Onneksi tässäkin tilanteessa asiakkaan ja virittäjän välinen kommunikointi auttaa paljon.

 

Yksi syy voi olla esimerkiksi se, että kun pianoa viritettäessä pianon runkoon kohdistuva rasitus kasvaa (ja yksittäiset sävelet ja intervallit alkavat soida oikein), voi rungossa mahdollisesti jo olevat halkeamat alkaa resonoida aivan uudella tavalla. Tämä voi ilmetä vaikkapa niin, että aiemmin vain yhdestä kohtaa äänialuetta vaimeasti kuulunut "särinä" kuuluukin nyt melko voimakkaasti useammasta kuin yhdestä kohtaa. Lopputulos voi näin ollen olla asiakkaalle yllätys.

 

Onneksi tähän asti urallani nämä harmilliset tapaukset on saatu tavalla tai toisella selvitettyä niin, että kaikki osapuolet ovat olleet lopulta yhteisymmärryksessä.

 

 

Kuva virityksestäMiten erottaa huonosti tehty vire hyvästä?

 

Heikkolaatuinen piano voi viritettynäkin soida joissain tapauksissa jopa uskomattomankin kehnosti. Valitettavasti! Mutta jos kyseessä on laadukas piano, täytyy pianon soida hyvin. Piste.

 

Jos piano ei soi hyvin, tulee virittäjän pystyä kertomaan asiakkaalle, mistä huono sointi johtuu. Hyvä pianonvirittäjä onkin se, jonka ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana pyrkimys tehdä palvelustaan läpinäkyvä asiakkaalle!

 

Liian usein olen itsekin tavannut milloin minkäkin alan ammattilaisia, joiden asenne kommunikointiin ei ole missään suhteessa kirjoitettujen laskujen hintaa. On väärin joutua maksamaan ammattilaiselle satoja euroja siitä ilosta, että saa tuntea itsensä tyhmäksi kysyessään kysymyksiä aiheesta, jonka selvittämiseksi on ammattilaisen nimenomaan palkannut..

 

 

Jokainen piano on yksilö.

 

On tärkeää, että asiakas tietää, mistä maksaa. Minulla on ollut asiakkaita, jotka ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen, kun teen lähes romutuskunnossa olleeseen pianoon vain 30min pikahuollon, koska sen kummallisempaan ei ilman kallista perushuoltoa olisi ollut mahdollisuutta. Tärkeää on kuitenkin mainita selkeästi, että näissä tapauksissa myytävä tuote ei missään nimessä ole se "normaali pianonviritys", vaan jotain ihan muuta.

 

Olen myös tehnyt normaalilla hinnalla virityksen pianoon, josta "tavallinen korva" ei todennäköisesti edes epävirettä huomaisi, mutta asiakkaalle täydellisen vireen saaminen on ollut tärkeää. Jokainen viritettävä piano on yksilö ja jokaisen asiakkaan vaatimukset ovat yksilölliset.

 

Pianonvireen laadun arviointi onkin yhdistelmä musikaalisuutta ja pianon yksilöllisten ominaisuuksien ymmärtämystä. Asiakkaan musikaalisuudessa pianonvirittäjä voi auttaa varsin vähän, mutta pianon ominaisuuksien ymmärtämisessä keskustelu pianonvirittäjän kanssa auttaa erittäin paljon.

 

 

Takuu

 

Jokainen pianonvirittäjä laatii itse oman palvelutakuunsa, sillä yhtä kaiken kattavaa standardia on vaikea määritellä. Itse olen päätynyt seuraavanlaiseen takuuseen, jonka annan ns. normaalille pianonviritykselle.

 

 

HUOM! Yllä mainittu on oman palveluni takuuraami. Pianonviritys.fi sivun muut virittäjät laativat kukin itsenäisesti omat takuuehtonsa ja ne saattavat poiketa yllä mainitusta. Kysythän tarkemmat yksityiskohdat omalta virittäjältäsi.

 

-Elias

 

TUTUSTU MYÖS:

 

PIANONVIRITYS.FI

STADINMUSAKOULU.FI

ELIASPATRIKAINEN.COM

© 2016 Elias Patrikainen. Kaikki oikeudet pidätetään.